iPark

Sistem omogoča storitev plačevanja parkirnine s pomočjo mobilne aplikacije ali SMS sporočil

Namenjen je upravljalcem parkirišč, ki zaradi topologije parkirišč ne morejo ali pa ne želijo želijo preveč vlagati v parkirno infrastrukturo.
Storitev lahko izvajajo kot edini način plačevanja parkirnine, ali pa kot dopolnilno k obstoječim klasičnim načinom – parkomatom.

Funkcionalnost

  • administracija parkirišč, cenikov glede na tipe strank in način obračuna (urna postavka, lestvica), vrsto vozila (osebni avto, kombi, ...) ter njegovo veljavnost (časovna omejitev)
  • celovit nadzor vsebine in statusov SMS sporočili (prejeto, zaračunano,...)
  • avtomatsko obveščanje uporabnikov o preteku veljavnosti parkiranja z možnostjo podaljšanja parkiranja
  • posredovanje podatkov o zasedenosti parkirišč aplikacijam za kontrolo ali uporaba naše aplikacije za kontrolo

Zakaj iParkSMS?

  • minimalni stroški parkirne infrastrukture
  • uporabniki lahko spremljajo status plačane parkirnine in jo po potrebi podaljšujejo
    podpora redarjem pri kontroli parkiranja
  • minimalni stroški informacijske infrastrukture z možnostjo gostovanja na strežnikih v lokalnem oblaku, kjer je poskrbljeno za varnost podatkov in arhiviranje
Back to Top